Task-Force Committee Meeting Investment, Land & Utilities (PTU) Johor No.5/2019

Mesyuarat Jawatankuasa Task-Force Pelaburan, Tanah & Utiliti (PTU) Negeri Johor Bil.5/2019 bertempat di Bilik Gerakan, Bangunan Dato’ Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Malaysia.


Task-Force Committee Meeting Investment, Land & Utilities (PTU) Johor No.5/2019 at the Operations Room, Bangunan Dato ‘Jaafar Muhammad, Kota Iskandar, Iskandar Puteri, Malaysia

click image to enlarge