Lawatan Kerja Yang Berhormat Tuan Jimmy Puah Wee Tse, Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan Antarabangsa, Pelaburan Dan Utiliti ke Majlis Bandaraya Johor Bahru